حفاظت الکتروموتور

بهره برداری مناسب و بی وقفه از الکترو موتور های موجود در صنایع و جلوگیری از آسیب رسیدن به آنها یکی از دغدغه های کارشناسان برق می باشد ، وقوع خطاهای رایج الکتریکی و مکانیکی در الکترو موتور ها ( دو فاز شدن – قفل شدن روتور-افزایش بار – وجود توالی منفی در جریان و ....)   می تواند منجر به سوختن موتور و در نهایت خسارات مالی در روند تولید و عملکرد هر واحد صنعتی شود  بنا بر این  نیاز به حفاظت موتور امری اجتناب نا پذیر می باشد.

برای حفاظت موتورها وسایل گوناگونی وجود دارد از جمله : رله بیمتال ، سافت استارتر ، . . . .

رله های الکترو مکانیکی ( بی متال و ...) برای حفاظت از موتور در مقابل خطاهای رایج  (عمدتا افزایش بار) تا چند سال پیش بهترین شیوه حفاظت موتور بود 

بدلیل عملکرد نا مناسب رله بیمتال ناشی از تاثیر عوامل محیطی ( رطوبت ،دما و ...) ،بازه تنطیماتی محدود ،دقت پایین در تشخیص خطا ،عدم امکان ثبت اطلاعات خطا و... ، کارشناسان برق اخیرا به سوی استفاده از تجهیزات حفاظتی میکروپروسسوری با دقت بالا روی آورده اند.

 

پر فروشترین محصولات

4, 444 تومان