کلید گردان

کلید گردان یک نوع کلید دستی قابل قطع زیر بار است که قادر به وصل کردن ، عبور و قطع جریان برق مدارها در شرایط عادی و شرایط اضافه بار جزئی می باشد و گاهی می تواند برای مدت زمان بسیار محدودی  جریان اتصال کوتاه را ، عبور دهد . یک کلید ممکن است قادر به وصل کردن جریان های اتصال کوتاه باشد اما نتواند این جریان ها را قطع نماید .

در کلید گردان ، بخشی از چرخش دسته بکمک نیروی دست انجام می شود ولی در انتها نیروی ذخیره شده در فنر کلید ، چرخش را کامل می کند

 انواع کلید گردان  :  کلیدهای یکطرفه ، کلیدهای دوطرفه (برق شهر و ژنراتور)، کلیدهای چند مرحله ای (سلکتور سوئیچ) ، کلید آمپرمتر ، کلید ولت متر و کلید ستاره – مثلث و کلید چپگرد – راستگرد ... و از جریان نامی 12 آمپر تا 630 آمپر 

برخی از مهمترین برندها 

توان ره صنعت  

کاوه               

برماس                                                               

 

پر فروشترین محصولات

4, 444 تومان