کابل ابزار دقیق

کابل های ابزاردقیق در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها جهت تبادل سیگنال های دیجیتال و آنالوگ بین تجهیزات و حسگرها استفاده می شوند . این كابل ها اصولا در سطح ولتاژی 110-24 ولت و/یا جریان نامی 20-4 میلی آمپر قرار دارند. كابل های ابزار دقیق می بایست در برابر تداخل امواج الكتریكی محافظت گردند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیر های برقی) نوع با شیلد کلی آن (Overall screen) و برای سیستم های آنالوگ نوع شیلددار زوجی و کلی آن (Individual & Overall screen) مورد استفاده قرار می گیرد.

  • شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید.
  • شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد.
  • نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.
  • انوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.
  •  قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند

لیست قیمت در دست تهیه است

کابل مورد نیاز خود را به ما اعلام نمایید 

پر فروشترین محصولات

4, 444 تومان